Samsung SMT-1000T
Back
De condensatoren hebben een plus en een min. De min is meestal aangegeven met een witte band aan de zijkant.